Eil.

 Nr.

                                

Pareiginiai nuostatai

 

 

Administracijos darbuotojai

 

1

Administratorė-apskaitininkė

 

2

Komercijos direktoriaus

 

3

Administratorės

 

4

Personalo/administracijos vadovės

 

5

Klubo administratoriaus

 

6

Grožio salono administratorės

 

7

Aptarnavimo grupės vadovo

 

8

Bendrųjų reikalų tvarkytojo

 

9

Direktoriaus pavaduotojo

 

10

Direktoriaus

 

11

Direktoriaus bendriems reikalams

 

12

Direktoriaus statybai

 

13

Filialo direktoriaus

 

14

Gen. direktoriaus

 

15

Gen. direktoriaus pavaduotojo

 

16

Juristo

 

17

Informacinių technologijų vadovo

 

18

Personalo skyriaus vadovės

 

19

Rinkodaros direktoriaus

 

20

Rinkodaros skyriaus vadovo

 

21

Statybos direktoriaus

 

22

Technikos direktoriaus

 

23

Statybinio padalinio vadovo

 

24

Techninės tarnybos skyriaus vadovo

 

25

Valdytojo

 

26

Vyr. inžinieriaus

 

27

Vyriausio mechaniko