Eil.

 Nr.

                                

Pareiginiai nuostatai

 

 

Atsakingi asmenys

 

1

Atsakingo asmens už elektros ūkį

 

2

Atsakingo asmens už dujas deginančių įrenginių techninę priežiūrą

 

3.

Atsakingo asmens už šiluminį ūkį

 

4.

Atsakingo asmens už gaisrinę saugą

 

5.

Atsakingo asmens už radiacinę saugą

 

6.

Atsakingo asmens už gaisrinės automatikos įrenginių eksploataciją

 

7.

Statinio techninio prižiūrėtojo