Eil.

 Nr.

                                

Pareiginiai nuostatai

 

 

Kiti

 

1

Mokyklos prailgintos grupės auklėtojos

 

2

Mokytojos

 

3.

Bilietų pardavimo agento

 

4.

Ceremonmeisterio

 

5.

Budėtojo

 

6.

Rūbininko

 

7.

Dispečerio

 

8.

Eksponatų saugotojo

 

9.

Info administratoriaus

 

10

Elektriko

 

11

Ledo instruktoriaus

 

12

Kiemsargio

 

13

Konsultanto

 

14

Krovėjo

 

15

Kūriko

 

16

Ledo arenos administratoriaus

 

17

Liftininko

 

18

Kirpėjo

 

19

Kosmetologo

 

20

Masažuotojo

 

21

Automobilių stovėjimo aikštelės sargo

 

22

Vandens pramogų parko prižiūrėtojo

 

22

Radijo administratoriaus

 

23

Sandėlininko

 

24

Sandėlininko-apskaitininko

 

25

Sandėlio darbuotojo

 

26

Sargo

 

27

Vaikų stovyklos vadovo

 

28

Tiekėjo

 

29

Tiekėjo-ekspeditoriaus

 

30

Ūkvedžio

 

31

Valytojo

 

32

Santechniko

 

33

Dokumentų saugyklos techniko