Eil.

 Nr.

                                

Saugos ir sveikatos instrukcija

 

 

SPECIALISTAI

 

1

Amoniakinio šaldymo agregato mašinisto SSĮ

 

2

Amoniakinės kompresorinės šaltkalvio SSĮ

 

3.

Operatoriaus aptarnaujančio šildymo generatorių SSĮ

 

4.

Apšildymo katilų mašinisto SSĮ

 

5.

 Darbuotojo, aptarnaujančio dujinius vandens šildymo katilus SSĮ

 

6.

Plastmasės gamybos įrenginių derintojo-remontininko SSĮ

 

7.

Vargonų derintojo SSĮ

 

8.

DRP ir DRĮ dujinių įrenginių aptarnavimo ir remonto šaltkalvio SSĮ

 

9.

 Dujų balionų operatoriaus  SSĮ

 

10

Dujinių šilumos generatorių remonto ir aptarnavimo šaltkalvio SSĮ

 

11

Darbuotojo, montuojančio automobilinę dujinę įrangą  SSĮ

 

12

Mechaniko, aptarnaujančio dujomis kūrenamus vandens šildymo katilus SSĮ

 

13

Dujų ūkio šaltkalvio SSĮ

 

14

Darbuotojo, atliekančio dujų apskaitos prietaisų montavimą SSĮ

 

15

Darbuotojo, atliekančio gesintuvų užpildymą SSĮ

 

16

Darbuotojo, atliekančio medicininės įrangos aptarnavimą SSĮ

 

17

Inžinieriaus-techniko SSĮ

 

18

Inžinieriaus-konstruktoriaus SSĮ

 

19

Inžinieriaus medicinos technikai SSĮ

 

20

Įrenginių derintojo SSĮ

 

21

Kalvio SSĮ

 

22

Katilinės įrenginių remonto ir aptarnavimo šaltkalvio SSĮ

 

22

Darbuotojo, prižiūrinčio konteinerinę katilinę su garo katilu  SSĮ

 

23

Techniko katilų montuotojo SSĮ

 

24

Kompiuterių techniko SSĮ

 

25

Aptarnaujančio oro kompresorinius įrenginius SSĮ

 

26

Aptarnaujančio oro kompresorius ir slėginius indus SSĮ

 

27

Deguonies ir suspausto oro sistemų priežiūros šaltkalvio SSĮ

 

28

Komplektuotojos, aptarnaujančios montažinių plokščių litavimo įrenginį SSĮ

 

29

Spalvotų metalų liejiko-formuotojo SSĮ

 

30

Mechaniko  SSĮ

 

31

Darbuotojo, likviduojančio lauko nuotakyno tinkluose užsikimšimus  ir atliekančio lauko nuotakyno vamzdynų techninę diagnostiką SSĮ

 

32

Darbuotojo, atliekančio lauko nuotakyno vamzdynų priežiūrą SSĮ

 

33

Vyresnio specialisto (programuotojo) SSĮ

 

34

Radiomontuotojo, aptarnaujančio paviršinio montažinių plokščių surinkimo ir litavimo liniją SSĮ

 

35

Dirbančio rezervuaruose ir šuliniuose SSĮ

 

36

Šaltkalvio-surinkėjo SSĮ

 

37

Šaltkalvio SSĮ

 

38

Šaltkalvio-galąstojo  SSĮ

 

39

Šaltkalvio-santechniko SSĮ

 

40

Darbuotojo, atliekančio vamzdynų hidraulinį arba pneumatinį išbandymą SSĮ

 

41

Santechniko SSĮ

 

42

Santechniko, atliekančio katilų montavimą SSĮ

 

43

Siuvimo ir sukirpimo įrenginių remontininko SSĮ

 

44

Vidaus dujotiekio ir įrengimų aptarnavimo šaltkalvio SSĮ

 

45

Specialisto eksperto SSĮ